Warme maaltijden

Bestellen gebeurt maandelijks via mail (secretariaat@centrumschooldeknipoog.be),
ten laatste op de laatste donderdag van de voorafgaande maand