Schoolraad


 

In het basisonderwijs bestaat een schoolraad uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en de lokale gemeenschap. Ouders, personeel, leden van de lokale gemeenschap hebben steeds een gelijk aantal vertegenwoordigers in de schoolraad. Op de vergadering zijn naast de leden ook de Schepen van Onderwijs en de directeur aanwezig. Beiden hebben een raadgevende stem. (geen stemrecht)

De schoolraad heeft advies- en overlegbevoegdheid over een groot aantal onderwijsaangelegenheden.

 

 

Op 1 april 2021 werd de schoolraad vernieuwd voor een periode van 6 jaar.


geleding ouders

Jenny Vleemink, Statiestraat 77, 1570 Tollembeek

Elke Demol, Muylebeekstraat 38, 1570 Tollembeek

Kristof Penninck, Zeuningenstraat 2, 1570 Tollembeek


geleding personeel

Kelly Bergmans, Plaatsstraat 13, 1570 Tollembeek

Ann De Spiegeleer, Putteken 3, 1570 Vollezele

Lutgarde Turtelboom, Watermolenstraat 36, 1570 Galmaarden


geleding lokale gemeenschap

Danny Allebosch, Zeuningenstraat 58, 1570 Tollembeek

Michel Van Belle, Vollezelestraat 93, 1570 Tollembeek

Hendrik Dehandschutter, Statiestraat, 1570 Tollembeek