Leerlingenraad


In onze school wordt jaarlijks bij het schooljaarbegin een leerlingenraad samengesteld.

Deze bestaat uit een afvaardiging van 2 jongens en 2 meisjes uit het 4de, het 5de en het 6de leerjaar. De 12 afgevaardigde leerlingen worden democratisch verkozen.

De leerlingenraad vergadert onder leiding van juf Lesley en juf Kelly.

Voorstellen of opmerkingen van de leerlingenraad worden door het schoolteam en de ouderraad in de mate van het mogelijke gerealiseerd