7b1494b1-5a90-439b-b279-f7e73cb3ba25

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

6d611bd9-cd0b-419b-9fe7-c4b90de4fc13
c3d60737-4e44-4795-ba75-36a9b6a6016a
018d5bed-8e7e-45a7-bbf9-0db09802015c