adf393c1-7a45-419b-bf94-9ddba3ff5fcd

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

b5504a75-f5a1-4318-9aaa-5ee6b0952f47
fef5b81d-5e1f-42bb-b47b-397ba79482a6
36eb7bcd-37c5-4610-ab9a-9a3800a4f561