8d73f7cf-baf6-486a-b275-c12788c95053

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

1cc7a644-fcc0-4860-9f3d-63a358bca4ff
ae375343-85c1-4759-98ce-242214210191
5cb2251d-5816-4a9c-9f04-ae5e4db8db02