d50970c9-31f2-49b0-a1c3-7950a92cb2eb

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

70375b28-b901-4f0f-ad3c-f7cbadae089e
a08ac93c-c327-40d4-92c5-b0bf4ea60639
e39fd03d-82b3-41b7-b78d-fa0d382b3401