501212dc-a400-443a-b545-3eeeb27f1011

Onze school

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool
die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
 
De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.

De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.
De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.

Visie

 

 

9d667815-e879-4667-bcf7-846ba1fff0e5
e5375372-a015-40ba-84d4-4fb67e5906bb
5bbdca1d-9fba-4520-94c0-bc7d6de5939f