Visie & pedagogisch project

De Gemeentelijke Basisschool Tollembeek is een gemengde basisschool

die behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.

De school behoort tot de scholengemeenschap Zuidwest-Pajottenland.


De school heeft een open karakter: ze staat open voor alle kinderen, ongeacht de ideologische, filosofische of godsdienstige opvattingen van de ouders en de kinderen.

De school gebruikt een schoolwerkplan, een schoolreglement en schoolboeken in overeenstemming met het open karakter.