Ouderraad


Aan onze school is een goed functionerende ouderraad verbonden.


Welke zijn de kerntaken van een ouderraad?

 • Informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders

 • Ontmoetingsactiviteiten organiseren zodat de ouders elkaar en de school leren kennen

 • De school ondersteunen, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met de directie

 • Inspraak van de ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren


Wat doet de ouderraad concreet?

 • De ouderraad organiseert een aantal activiteiten, sommigen met winst als doel o.a. eetfestijn, dorpsquiz en schoolfeest., andere puur voor het plezier van klein en groot (sinterklaasfeest, pasen, afscheid 6de leerjaar,...).

 • De ouderraad biedt financiele ondersteuning bij schoolreizen, openluchtklassen, digitale borden in de klassen, de tuin- en speelplaatsinrichting, fruit op school,... .

 • De ouderraad organiseert 2 maal per jaar een oudercafé waar ouders elkaar kunnen ontmoeten.

 • De ouderraad staat ook in voor het beheer van de schoolwebsite en klasblogs.

 • De ouderraad vertegenwoordigt de ouders in de schoolraad.


Hoe is de ouderraad georganiseerd?

 • De ouderraad vergadert ongeveer 5 à 6 keer per schooljaar van 20.00 tot ca. 22.00 uur, op verschillende dagen (di, wo, do) zodat iedereen vergaderingen bij kan wonen. Tijdens een ouderraadvergadering worden de algemene zaken besproken, gepland, geëvalueerd, …

 • Vanuit de ouderraad worden verschillende werkgroepen gevormd die de grote activiteiten concreet plannen en organiseren. De leden van de verschillende werkgroepen komen soms nog enkele keren extra samen op momenten die ze samen bepalen.Je kiest zelf van welke werkgroep(en) je deel wenst uit te maken. Op die manier kan je jouw engagement perfect afstemmen op je beschikbare tijd en het zo klein of zo groot maken als je zelf wilt.

 • Is vergaderen niet jouw ding, maar heb je wel zin om af en toe de handen uit de mouwen te steken? Dan kan je je altijd kandidaat stellen voor onze klusploeg of tuinploeg (± 5 x per jaar) of opgeven als vrijwilliger om een handje te komen toesteken tijdens één of meerdere activiteiten. Alle hulp wordt gewaardeerd, hoe klein ook.


Hoe is de ouderraad samengesteld?

 • voorzitter: Maarten Gierts

 • ondervoorzitter: Kristof Penninck

 • secretaris: Marieke Verschuuren

 • schatbewaarder: Els Dens


Lijkt het je wat? Ben je nieuwsgierig of heb je vragen?

Aarzel dan niet langer en laat het ons weten, stuur een e-mailtje naar ouderraad.deknipoog@gmail.com