Welkom op de website van Centrumschool De Knipoog
Schoolstraat 2 - 1570 Tollembeek

Inschrijven voor het schooljaar 2024-2025:

Wenmomentjes en infoavond voor de peuterklas 2024-2025:

Gedetailleerde info over onze inschrijvingensmogelijkheden

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen een schoolrondleiding door de directeur, juf Els.

Om een afspraak met haar te maken, mailt u naar info@centrumschooldeknipoog.be.


Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden.

De wettelijk opgelegde instapdata voor de 2,5-jarigen zijn:


Voor het schooljaar 2024-2025 kan u pas inschrijven vanaf 27 februari 2024.

Hieronder kan u meer informatie raadplegen, gecommuniceerd vanuit het schoolbestuur.


Vanaf 2023-2024 geldt in de Galmaardse gemeentelijke basisscholen een maximumcapaciteit. Het schoolbestuur van Galmaarden wenst in samenspraak met de directies van de gemeentelijke basisscholen een capaciteitsbepaling in te voeren voor het gemeentelijk basisonderwijs vanaf het schooljaar 2023-2024. De vrije basisschool Sint-Catharinacollege werd in deze gesprekken ook betrokken, maar besliste om niet mee in te stappen in de capaciteitsbepaling.


Het blijft een absolute prioriteit van het schoolbestuur om in Galmaarden kwaliteitsvol basisonderwijs aan te bieden. Om dit te blijven doen, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn, waaronder:


In slechts één van de gemeentelijke basisscholen, GBS Tollembeek, wordt het schoolbestuur geconfronteerd met een problematiek van overbevraging. De andere vestigingen bieden nog meer dan voldoende ruimte én hetzelfde kwaliteitsvol basisonderwijs voor kleuters en leerlingen. Er is slechts één mogelijkheid om dit probleem aan te pakken en dat is het invoeren van een maximumcapaciteit aan kleuters (per geboortejaar) en leerlingen (per leerjaar). Aan deze

capaciteitsbepaling is door de Vlaamse overheid wel de verplichting verbonden om kinderen digitaal aan te melden.


Maximumcapaciteit voor de school van Tollembeek:


Een aantal zaken zijn belangrijk om mee te delen: