Visie

Dansje schooljaar 2020-2021

Info inschrijvingen

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur. Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:

  • tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur;

  • na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.

Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden.

De wettelijk opgelegde instapdata voor de 2,5-jarigen zijn:

  • woensdag 1 september 2021 (de eerste schooldag na de zomervakantie);

  • maandag 8 november 2021 (de eerste schooldag na de herfstvakantie);

  • maandag 10 januari 2022 (de eerste schooldag na de kerstvakantie);

  • dinsdag 1 februari 2022

  • maandag 7 maart 2022 (de eerste dag na de krokusvakantie);

  • dinsdag 19 april 2022 (de eerste dag na de paasvakantie);

  • maandag 30 mei 2022 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).