Visie

Dansje schooljaar 2020-2021

Infobrochure schooljaar 2022-2023

Info inschrijvingen

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur. Inschrijven van nieuwe leerlingen kan voor het huidige schooljaar (2022-2023):

  • tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur;

  • na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.


Voor het schooljaar 2023-2024 kan u pas inschrijven vanaf 1 maart 2023.


Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden.

De wettelijk opgelegde instapdata voor de 2,5-jarigen zijn:

  • donderdag 1 september 2022 (de eerste schooldag na de zomervakantie);

  • maandag 7 november 2022 (de eerste schooldag na de herfstvakantie);

  • maandag 9 januari 2023 (de eerste schooldag na de kerstvakantie);

  • woensdag 1 februari 2023

  • maandag 27 februari 2023 (de eerste dag na de krokusvakantie);

  • maandag 17 april 2023 (de eerste dag na de paasvakantie);

  • maandag 22 mei 2023 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).