d71604a0-155d-4708-b2b8-cc4add95c5e0

Voor- en naschoolse kinderopvang

De bijdrage per kind, vastgesteld door de gemeenteraad via het huishoudelijk reglement, bedraagt: - voor- en naschools: 0,85 euro per begonnen half uur
’s ochtends: van 6.30 tot 8 uur
’s avonds: van 16 tot 18 uur

op woensdagnamiddag: van 12 tot 18 uur
middagtoezicht: gratis
laattijdig afhalen, na 18u: 5 euro per begonnen half uur per kind

Vrijstellingen:
 • -  Kinderen van personeelsleden belast met de binnenschoolse kinderopvang.
 • -  Kinderen van personeelsleden belast met het onderhoud van de school voor zover ze voor het
  uitoefenen van hun dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te
  brengen.
 • -  Kinderen van leerkrachten van de betreffende school voor zover ze voor het uitoefenen van hun
  dagtaak genoodzaakt zijn hun eigen kinderen in de opvang onder te brengen.
 • -  Periodes voor en na schooltijd buiten de vermelde opvanguren.
  Sociale kortingen:
  - Bij gelijktijdige opvang van 2 kinderen van hetzelfde gezin: 0,65 euro voor het tweede kind; - Bij gelijktijdige opvang vanaf 3 kinderen van hetzelfde gezin: 0,45 euro voor het derde kind; - Gratis voor het 4
  de kind
  De afgifte van een document ‘samenstelling gezin’ als bewijsstuk is vereist.
Voor praktische afspraken omtrent de binnenschoolse kinderopvang op het niveau van de schoolvestiging kan u terecht bij de coòˆrdinator op het nummer 0472 09 68 51 of via kinderopvang@galmaarden.be.

Naschoolse studie

Tijdens de naschoolse opvanguren krijgen de kinderen de kans hun huistaken te maken. De afspraken hierover worden voor iedere locatie uniform als volgt vastgelegd: verplichte studie voor leerlingen vanaf het derde leerjaar tot en met het zesde leerjaar en dit op maandag, dinsdag en donderdag van 16 uur tot 16.45 uur. Huiswerkbegeleiding wordt niet voorzien. Voor de studie geldt dezelfde bijdrageregeling als voor de kinderopvang.

9a5949d4-4c56-41f8-a0c4-1afe4cceb348
3930a346-9a0a-48f7-b956-35d510c2e18b
0e4500c4-15b8-4f90-8cc3-6c8cce09b99f