cc16d645-f86b-4f59-84fb-e66e2bad1a99

Rapporten en oudercontacten

We voorzien voor onze lagere schoolkinderen opnieuw 5 rapporten met de toetsresultaten:
  1. rapport 1: vrijdag 26 oktober 2018 (herfstvakantie);
  2. rapport 2: donderdag 20 december 2018 (kerstvakantie);
  3. rapport 3: vrijdag 1 maart 2019 (krokusvakantie);
  4. rapport 4: vrijdag 5 april 2019 (paasvakantie);
  5. rapport 5: woensdag 26 juni 2019 (zomervakantie).
 
In juni ontvangen de ouders van de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar ook een overzichtsrapport met de procentuele weergave van alle resultaten van het schooljaar.

De ouders halen zelf het  kerst- en zomerrapport af. Tijdens dit oudercontact worden de resultaten van de leerlingen individueel besproken.
Ook voor de kleuterafdeling is er met kerst einde schooljaar een oudercontact voorzien.

De proeven worden vooraf meegegeven en door één van de ouders ondertekend. Elk rapport (behalve het laatste) moet ook de eerstvolgende schooldag ondertekend worden terugbezorgd.
cee24f69-55c2-4cf9-bf37-68abc8a84d1c
aba6bff7-da1a-4b59-9e81-3aa721f480c7
72b359b1-2431-429c-aa43-583b11316081