37c1c6c9-3e55-4959-9423-0b8cf6bb04a0

Inschrijving van de leerling

Ouders van nieuwe kleuters/lagere schoolkinderen krijgen op verzoek een schoolrondleiding door de directeur. Inschrijven van nieuwe leerlingen kan:
  • tijdens de schooldagen van 8.30 uur tot 15.30 uur;
  • na telefonisch contact met de directie tijdens de vakanties.
Kleuters (jonger dan 3 jaar) mogen pas in de kleuterschool worden toegelaten vanaf de instapdatum volgend op de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk moment ingeschreven worden.
De wettelijk opgelegde instapdata voor de 2,5-jarigen zijn:
  • dinsdag 1 september 2020 (de eerste schooldag na de zomervakantie);
  • maandag 9 november 2020 (de eerste schooldag na de herfstvakantie);
  • maandag 4 januari 2021 (de eerste schooldag na de kerstvakantie);
  • maandag 1 februari 2021
  • maandag 22 februari 2021 (de eerste dag na de krokusvakantie);
  • maandag 19 april 2021 (de eerste dag na de paasvakantie);
  • maandag 17 mei 2021 (de eerste schooldag na Hemelvaartsdag).

Wenmomenten

Om de grote stap naar de peuterklas goed voor te bereiden krijgen de peuters de kans om vooraf op bezoek te komen naar onze klas.
Tijdens de wenvoormiddag kan je kapoen al eens kennismaken met het klasje, met de andere kleuters. Je kapoen ervaart het verloop van een voormiddag.

Wenmomenten voor peuteres die instappen in het schooljaar 2020-2021:
-Woensdag 28 oktober  voor de  kleuters die instappen op  9 november 2020
-Woensdag 16 december  voor de kleuters die instappen op 4 januari 2021
-Donderdag 28 januari voor de kleuters die instappen op 1 februari 2021
-Woensdag 10 februari voor de kleuters die instappen op 22 februari 2021
-Woensdag 31 maart voor de kleuters die instappen op 19 april 2021
-Woensdag 12 mei voor de kleuters die instappen op 17 mei 2021
d879e45f-d88d-48ce-89c8-99e4dcb3e540
8c150696-2565-4c6e-a7c5-0f9825c1146e
f3b41c0a-2877-4079-8d9c-31f9bd9e4372