c18f9d89-b0fd-42a8-9dcb-a173b0eb454b

Buddyblog

preventieve aanpak van pesten op school

We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich op school goed voelen. Op onze school proberen we voor alle kinderen een ‘veilig klimaat’ te scheppen. Een ‘veilig klimaat’ waarin alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Daarvoor introduceerden wij de pestbuddy-methodiek.
 


naar de blog ... 

bb938b2a-ce8c-47d1-8cc8-efe46c1ddcb7